Táborový zpravodaj z týdne od 17.-22.07.2006

Úvodní slovo

Těsně necelý půlrok se nám sešel s o něco delším kvartálem a to znamená, že Bodláčí tábor je za dveřmi. Jak už je dlouholetou tříletou tradicí (pokud započítáme i letošní rok - a my ho započítáme, protože to vypadá líp), bude po dobu tábora vycházet táborový zpravodaj. S letošním zpravodajem přichází také veliká změna. Díky připojení k internetu ve Lhotě bude zpravodaj veden přímo Bérou. Což ve stručnosti znamená, že se konečně dozvíte, co se na táboře děje a ne to, na co jsem si dokázal vzpomenout. Tak doufám, že se Vám zpravodaj bude líbit a Bodlákům se bude líbit na táboře.

Nóblhóch


17.7.2007 úterý
Příjezd čety

Brm, brm. Včera to bylo sice krátké, ale o to intenzivnější. Přípravná Četa dorazila někdy kolem desáté večerní, znavena dlouhým pochodem. Držela se pokynů pana Komrse, že mají počkat na chlad. A chudinka Béra mezi tím sama samotinká, nešťastná a nebohá vozila 2 hodiny jídlo od Prašivýho na louku. Ale nakonec jsme se všichni shledali a po bouřlivém sdělování prázninových zážitků šli spát.

Béřina hromádka táborového jídla  louka ještě bez stanů


18.7.2007 sředa
1.stavěcí den pro Četu

Představte si, jak se plánuje práce za tropických veder. Ale my jsme to zvládli. Z původního rozhodnutí, že začneme, až se ochladí (a tudíž toho moc neuděláme) se nám vylouplo spousta hotové práce. Holky shrabaly Ostrov a půlku louky, postavili jsme lávku, domeček na jídlo a vyndali dřevo z kuchyně. To byl denní plán. Ovšem Pracovitý Bodlák si v sedum hodin večer řek', že je divný nemít postavený žádný stany, takže ještě do tmy (a lehce za tmy) jsme postavili tři týpka včetně liningů. O tom, jak jsme plánovali rozložení stanů až jindy :-).
Všivše. (Oni mi vynadali, že jsem včera zapomněla.)

Vyndavači v kuchyni  DCD,Hráša a něčí postel stále vyndaváme dřevo z kuchyně vyměřování tábora 'aby to bylo symetrický'


19.7.2007 čtvrtek
2.stavěcí den pro Četu

Ač je to k nevíře, do rána nám zapršelo a zmoklo nám dřevo. Ale ono to zase všechno rychle uschlo. Během dne jsme zatloukli postelové kůly ve třech stanech (to je 3x6x5 kůlů) a rozpracovali v nich podlážky (to je hodně kůlů a hodně prknen). A kvůli varování před prudkými bouřkami jsme nandavali chlopňové tyče a dělali spoustu protibouřkových opatření. Vrchol dne bylo nandavání plachty na jídelnu - bohužel z toho tradičně nemáme žádnou foku, protože u toho je potřeba každá ruka, noha i hlava. Teď už se jenom můžeme těšit, jak nám to pochválí ostatní.
Všivše.
Ještě dodatek: zpravodaj je dělaný den zpětně. Takže pátek (jako příjezd) bude přidaný až v sobotu (teda budu se snažit). Děti jsou teď, v době aktualizace, ve vlaku - podle posledních zpráv v Táboře.

vpravo je vidět rozložené týpko - bude se dávat na tu trojnohu, co stojí vlevo Fíja krokuje svých 17 stop v botách 39

Update:
Všichni Bodláci už v pořádku dorazili (a teď mi poraďte, Bodláci dorazili nebo dorazily?) na tábor.


20.7.2007 pátek
Příjezd a 1.den stavění

O tom, jak to vypadalo na nádraží má většina z Vás lepší představu než já, takže až o tom, co se dělo po příchodu do tábora. Po polední sluncové pauze nám práce docela šla (to se docela opakuju, že jo), takže už máme skoro celý tábor postavený. Všichni jsme ještě spali v Haciendě, kde jsme přečkali bouřku. Pokud všechno půjde tak, jak má, mohl by by být Zahajovací táborák už v sobotu.
Všivše.

vypínání Prádelny Ďalka a Taluta kopou stožár Craab u díry na stožár sklízeči sena


21.7.2007 sobota
2.den stavění a zahájení tábora

Stihli jsme všechno postavit, i když to bylo s vypětím všech sil - latrýna byla dokončena v půl desátý večer. Tím pádem byl zahajovací táborák zapálen skutečně za tmy. Ocitli jsme se v době rytířské, v době středověkých hradů a jejich dobývání, což je pro družiny cílem tábora. Popisovalo se bodování, stoupání po točitém schodišti a dobývání hradu katapultem. Po včerejšku jsou všichni nastěhovaný a zabydlený. Zítra se začne s přípravou věcí do hry.
Všivše.


22.7.2007 neděle
Odpočinkový a přípravný den

Někdy po půlnoci jsme si zkusili první noční přesun do Haciendy - bezpečnostní opatření kvůli prudkým bouřkám. Naštěstí se bouřka otočila (asi se jí zdálo nudné navštívit tábor, kde nikdo ve stanech neni a všichni pokojně spí v Haciendě), ale my jsme si aspoň zkusili, jak se umíme rychle stěhovat. Při ranním vyhodnocení akce, jsme konstatovali, že dostatečně rychle. I obvyklí noční nevzbuditelní "problémisti" jako Červajs a Taluta to zvládli.
Dopoledne jsme věnovali přípravě katapultů k dobývání hradu. Každá družina zvolila jiný systém, tak uvidíme, kdo bude úspěšný. Odpoledne jsme postavili poslední stavbu tábora - letošní novinku - "budoár". Jakousi společenskou místnost "veselí a zábavy". Je to stejný stan jako na bydlení, ale se speciální vnitřní úpravou. Uvidíte na návštěvním dnu.
Všivše.
Ještě doplnění k fotkám. Někteří jedinci, například Quicka, se zuřivě schovávají jen co vidí foťák (teda telefon). Takže bohužel je obtížné mít fotografickou část vyváženou co do obsazení. Ale slibuju, že jí prostě vyfotim :-)

Ivča se stěhuje Škarrp zdraví Táborový Zpravodaj (Quicka utekla) Taluta stavba stožáru stavba stožáru v pozadí tábor kamna a na nich náš nový nerezový hrnec!


 
© by webslave Nóblhóch